درباره ما

به منظور حمایت از ابتکارات و  اختراعات و همچنين نوآوری‌های نوين پژوهشگران و مخترعين ایرانی، حوزه ستادی وزارت نیرو امکان ارائه ایده‌های مبتکرانه مرتبط با صنعت آب و برق را فراهم آورده است. در همین راستا از کلیه مخترعان و مبتکران گرامی که در خصوص صنعت آب و برق دارای ایده یا طرح ابتکاری و فناورانه می‌باشند، درخواست می‌شود مشخصات اولیه طرح، اختراع و یا نوآوری خود را  همراه با مستندات علمي و فني لازم در اين سامانه ثبت و شماره پيگيري دريافت نمايند.

فرآيند بررسي ايده‌ها

دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري پس از دریافت اطلاعات و بررسی اولیه‌ی مستندات، متناسب با نوع پیشنهاد یا ایده‌ی فناورانه، مستندات را برای شرکت‌های مادرتخصصی، مراکز آموزشی و پژوهشی، معاونتهای بخشی آب و برق، و یا سایر مراجع ذیصلاح ارسال نموده و نتیجه را به اطلاع صاحب ایده خواهد رساند. بنابراین وجود مستندات و مدارک کافی که جنبه‌های علمی و تخصصی، فنی و کاربردی، اقتصادی و مالی ایده را به خوبی و شفاف بیان نماید، جهت ارزیابی درست و سریع پیشنهادهای نوآورانه ضروری بوده و نقص مدارک موجب تأخیر در پاسخگویی و یا منتفی شدن بررسی علمی و فنی آن خواهد شد.

لازم است صاحبان ایده و فناوری به این نکته توجه کنند که فقط پیشنهادهای مرتبط با صنعت آب و برق در سایت ثبت گردد. همچنین برای حفظ حقوق مالکیت فکری، پیشنهاد می‌شود متقاضیان محترم ابتدا از طریق سازمان ثبت اختراعات (مرکز مالکيت معنوي) به ثبت ایده خود اقدام نموده و سپس مدارک و مستندات خود را به همراه تصویر گواهی ثبت اختراع برای وزارت نیرو ارسال نمایند